1. Accept rules
  2. Your details
  3. Confirm e-mail
  4. Our review

Some ground rules.

These are set and enforced by the xarxamontgri.masto.host moderators.

  1. "Descriu una norma o requeriment pels usuaris d'aquest servidor. Intenta fer-la curta i senzilla".La norma és que no hi ha norma. ⥀⥁