Follow

"era lògic i conseqüent amb el que som les militants de la CUP. En un moment donat, podem tenir un càrrec públic que ens dona una certa visibilitat, però tot està pensat perquè tornem a la base."

I després diuen que la CUP són "antisistema". O potser per això mateix.

directa.cat/ni-la-dui-ens-port

Sign in to participate in the conversation
xarxamontgri

Sobirania. Poder popular.