Follow

Marea Blanca de Catalunya defensa un SERVEI NACIONAL DE SALUT amb cobertura
universal, de provisió pública, equitatiu i primarista.

Sign in to participate in the conversation
xarxamontgri

Sobirania. Poder popular.