Follow

"guanyar unes eleccions i tenir poder. Un partit polític és una maquinària de poder extraordinàriament cara i complexa, que més enllà de vots, requereix de xarxes clientelars que, a la manera de tentacles capil·lars, arribin a bona part del territori. "

revistamirall.com/2020/01/29/p

Sign in to participate in the conversation
xarxamontgri

Sobirania. Poder popular.