@DataDetox
S'assembla molt al meu sistema habitual:
- aïllar-me de la campanya,
- revisar l'hemeroteca,
- decidir el vot en funció de què han fet i què han deixat de fer.

Sign in to participate in the conversation
xarxamontgri

Sobirania. Poder popular.